Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhpkW-ZlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Viet A bank

www. vietabank.com.vn

Work in HR? Promote Your Company Profie

  • hZWYmZhpkW-ZlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVvaptsb7Cx

Company Menu

Why Viet A bank?

Với phương châm đội ngũ Cán bộ Nhân viên là tài sản quý giá nhất, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

• Bạn muốn phát triển bản thân và được đào tạo chuyên sâu?

• Bạn muốn được thử thách và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, cùng nhiều cơ hội thăng tiến?...See more 

Inside review about Viet A bank

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWYmZhpkW-ZlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...